Leje Mjedisore

Vlerësimi i Ndikimit Në Mjedis

Leje Mjedisore

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI A

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI B

KËRKESË PËR LEJE MJEDISI TIPI C

 

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vendimet e Komisionit te Shqyrtimit te Aplikimeve per Vleresimin e Ndikimit ne mjedis 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përgjegjësia Mjedisore

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Informacione

 

Inovacion dhe TMD

RRSHTN

Statistika

E Drejta për Informim

Informacione te tjera

Kalendari Mjedisor

Designed By Marsel Zara