Baseni i Drinit

Baseni i Matit

Baseni Ishem-Erzen

Baseni i Shkumbinit

Baseni i Semanit

Baseni i Vjosës

Stacionet e Monitorimit të Lumenjve

Cilësia e Ujit

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Cilësi e Lartë

Cilësi e Mirë

Cilësi e Moderuar

Cilësi e Varfër

Cilësi e Keqe

Baseni i Drinit

Bahçallëk

Ura Shkodër

Murriqan

Drini Lezhë

Topojan

Baseni i Matit

 

Ura e Fanit

Fani i Vogël

Ura Milot

Ura Klos-Dars

Baseni Ishëm-Erzen

 

Ura Salmer

Ura Gjoles

Ura Rinas

Ura Sallmone

Ura Brarit

Ura Kthesa Kamzës

Yrshek

Lanabregas

Ura Beshirit

Pëllumbas

Baseni i Shkumbinit

Rrogozhinë

Papër

Toplias

Qukës

Baseni i Semanit

Ura Kozare

Ura Vajgurore

Mujalli

Uznovë

Ura Mbrostar

Ura Gjanicës

Baseni i  Vjosës

Çarshovë

Ura Leklit

Ura Memaliaj

Ura Mifol

Ura Qyteti Përmet

 

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara