Liqeni Shkodrës

Liqeni Ohrit

Liqeni Prespës

Laguna Butrintit

Stacionet e Monitorimit të Liqeneve

Cilësia e Ujit

  •  
  •  

Oligotrofik

Mezotrofik

Liqeni Shkodrës

 

Koplik

Zogaj

Shirokë

Liqeni Ohrit

Stacioni1

Stacioni2

Liqeni Prespës

Gorica

Laguna Butrintit

 

L.Butrint

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara