Galeria

AKM ne 300 dite

23 korik 2014

Gjate prezantimit te rezultateve te arritura nga Ministria e Mjedisit  se bashke me institucionet ne varesi te saj, ne keto 300 dite, z. Julian Beqiri, drejtori I pergjithshem I Agjencise Kombetare te Mjedisit renditi disa nga sukseset e realizuara ne kete 300 dite.

 

Ambjentet e AKM

Inagurimi i Laboratorit

Ministri i Mjedisit Lefter Koka inauguroi  sot laboratorin dhe ambjentet e rikonstruktuara të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Ministri Koka së bashku me deputetët Eduard Shalsi, Besnik Bare. Përparim Spahiu dhe  përfaqësues të Delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, inspektuan aparaturat e reja, një pjesë e të cilave të financuara në kuadër të projektit SELEA. Specialistët e kualifikuar treguan kapacitetet e laboratorit dhe demostruan  analizat fiziko-kimike të ujit nga lumi Erzen.

Laboratori AKM-së operon mbi manualin e cilësisë ISO 17025 dhe është i akredituar për shtatë parametrat bazë për monitorimin e cilësisë së ujrave.

 

Pjesëmarrja e AKM-së e EPA Network organizuar në Prishtinë, Kosovë

Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Z. Julian Beqiri mori pjesë në takimin e 23 –të të `EPA Network`, rrjetit të Agjencive të Mjedisit të vendeve të Europës,(Environmental Protection Agencies Network), organizuar në datat 25-26 Shtator 2014 në Prishtinë, Kosovë. Ky takim u organizua dhe mirëprit nga Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit të Kosoveë (KEPA).

Takimi i NRC-se ne Zvicer, 1-3 Tetor 2014

Ne takimin vjetor te Eionet (Rrjeti Europian Mjedisor per Observim dhe Informim), organizuar ne Bern te Zvicres ne 1-3 Tetor 2014 nga Zyra Federale Zvicerane e Mjedisit, moren pjese te gjitha Pikat Referuese Kombetare te Zhurmave (NRC-Noise) te Agjencise Europiane te Mjedisit dhe midis tyre edhe Agjencia Kombetare e Mjedisit permes Pikes Referuese Kombetare te Zhurmave ne Shqiperi. Ky takim kishte per qellim perditesimin e informacionit mbi çeshtje te lidhura me pergatitjen dhe raportimin e te dhenave ne perputhje me Direktiven Europiane te Zhurmave (END). Takimi tjeter do te mbahet vitin e ardhshem.

Takimi i NRC-ve Environment and Health 29-30 shtator

Ne Agjencine Europiane te Mjedisit (EEA), me qender ne Kopenhagen (Danimark), perkatesisht ne datat 29-30 Shtator 2014 , u zhvillua takimi i gjashte per “Environment and Health” (Mjedisit dhe Shendetit), ku kishte perfaqesues te NRC Environment dhe NRC Health. Qellimi i takimit ishte evidentimi i problematikave kryesore te mjedisit dhe impakteve negative qe le ai ne shendetin e njerezve duke theksuar se mbrojtja e shendetit mjedisor , eshte mbrojtje e shendetit njerezor.

Takimi me DRM neper rrethe, 29 Tetor

Në mjediset e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit u zhvillua sot takimi i rradhës me Drejtorët e Drejtorive Rajonale të Mjedisit. Fokusi i takimit ishte koordinimi i punëve midis DRM-ve dhe Inspektoriate-ve Mjedisore në Rrethe për mirëmenaxhimin e praktikave mbi lejet mjedisore.

Drejtori i Përgjithshëm i AKM-së, Z. Julian Beqiri, gjatë fjalimit  kërkoi zbatimin e Ligjit me rigorozitet si dhe iu kerkoi DRM-ve që duhet te asistojnë pranë subjekteve, duke i vënë në dijeni për realizimin  e kushteve mbi Lejet Mjedisore. Gjithashtu Z. Beqiri kërkoi një shërbim profesional nga DRM-të kundrejt qytetarëve.

 

Dita Botërore e Edukimit Mjedisor

26 Janar 2015

Në kuadër të ditës botërore të edukimi mjedisor, Agjencia Kombëtare e Mjedisit së bashku me OJF reVision zhvilluan një takim në ambjentet e shkollës së mesme “Ibrahim Hasmema” duke ndarë me të rinjtë e kesaj shkolle informacione për gjendjen në mjedis të vendit tonë.

Z. J. Beqiri, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit iu shpërndau nxënësve botime të pregatitura nga AKM me të dhëna mbi gjëndjen e mjedisit të Shqipërisë.

 

Takimi i  NFP -ve të  vendeve të Europës dhe  Ballkanit Perëndimor  në  Agjencinë Europiane të Mjedisit

Ne datat 17- 19 Shkurt u zhvillua takimi i rrjetit te  NFP ve te  vendeve te Europes perfshire ketu edhe  Ballkanin Perendimor, anetare te  EIONET/ EEA-se (Agjencise Europiane te Mjedisit).

Ne kete takim mori pjese edhe NFP Shqiperia Z.Julian Beqiri, Drejtor Pergjithshem, AKM-se.

Gjate tre diteve te  takimit pati diskutime te shumta e me interes  per gjithe vendet anetare te EU/EEA-se dhe  vendeve te  Ballkanit Perendimor ( BP).  Me interes  te  vecante ishin tematikat ne lidhje  me ecurine dhe progresin e  vendeve te Ballkanit Perendimor ne drejtim te performances se  raportimeve dhe  monitorimeve si dhe  konsolidimit te  ketyre dy proceseve. U diskutua gjithashtu mbi mundesite  e  forcimit te  bashkeunimit te ketyre vendeve me  organizata e programe qe veprojne  ne fushen e mjedisit  dhe mbeshtesin vendet e BP ne inisiativa qe nxisin ecurine e ketyre vendeve ne fushen e mjedisit.

Gjate  takimit u diskutua  organizimi i nje axhende te perbashket  aktivitetesh me  vendet e tjera te  Ballkanit perendimor  dhe rakordimi mes  tyre  ne lidhje me Lancimin e  `SOER 2015, State and Outlook`  ne vendet  e Ballkanit.  Aktiviteti kryesor  i Lanchimit te ketij botimi  5 vjecar te rendesishem per gjtihe vendet e Europes perfshire edhe  Shqiperine, do te jete  ne 4 Mars 2015  ne Bruksel e do te shoqerohet nga nje sere  aktivitetesh e  takimesh te nivelit te larte qe do te vijojne edhe ne datat 5 dhe 6 Mars .

 

Ne kete kuader, Drejtori i AKM -se njekohesisht edhe  NFP per Shqiperine  shprehu vullnetin e  vendit tone per  organizimin e nje aktiviteti te tille edhe ne Shqiperi me pjesemarjen e  perfaqesuesve te EEA-se dhe  institucioneve te  tjera europiane. Ky aktivitete mendohet te organizohet ne muajin Qershor 2015. Per here te pare  ne kete botim te rendesishem te Agjencise Europiane te  Mjedisit ka nje hapsire  te caktuar kushtuar gjendjes  se  disa treguesve percaktues per  mjedisin dhe  politikat mjedisore ne Shqiperi, kontribut  i  pergatitur dhe  ofruar nga  secili vend.

 

Gjate takimit u diskutuan gjithashtu edhe mundesite  e  koordinimit  nderkombetar me  institucione e  organizata  qe veprojne ne fushen e mjedisit  dhe  programeve  te  ndryshme si instrumenta  zhvillimore dhe financimi mjaft te rendesishem per keto vende. U theksua rendesia e bashkepunimit  me keto struktura  si menyra me e  mire komplementare  per zhvillimin dhe rritjen e kapaciteteve  te  agjencive te  mjedisit ne nivel kombetar dhe  rrjedhimisht edhe  ngritja e nivelit te  performances se tyre.

 

 Ne takim u vleresua ne menye te vecante Shqiperia si vendi i vetem ne  Ballkanin Perendimor qe  ka implementuar  dhe nominuar plotesisht  e ne perputhje me  dokumentin e hartuar nga  EEAja  te  Profileve te  reja e  te rishikuara te NRC-VE  ( National Reference Centers) duke  kaluar  keshtu ne fazen tjeter  te ketij procesi, asaj te adaptimit  te plote  te kerkesave dhe detyrimeve  qe cdo NRC ka dhe duhet te permbushe ne kete kuader.

 

 

Takim me drejtuesit e Drejtorive Rajonale të Mjedisit

16 Mars

Në takimin e rradhës të zhvilluar në ambientet e AKM-së me përfaqësuesit e Drejtorive Rajonale të Mjedisit    të 12 qarqeve, u diskutua gjerësisht mbi ngritjen e Komisioneve të Shqyrtimit të Lejeve Mjedisore në këto drejtori.

 

 

 

 

 

 

Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit me IFNF

09 Prill

Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM) dhe Instituti Italian i Fizikës Bërthamore (INFN) nënshkruan sot një Memorandum Bashkëpunimi. Ky Memorandum hedh hapin e parë konkret drejt realizimit për herë të parë të një studimi të plotë mbarëkombëtar të shpërndarjes dhe identifikimit të shkallës së radioaktivitetit mjedisor në Shqipëri.

 

 

 

 

Takim me shoqatat mjedisore

21 Janar 2016

Ne kuader te permiresimit te procesit te pjesemarrjes se publikut ne konsultime si dhe permiresimin e procesit te dhenies se lejeve mjedisore, Agjencia Kombetare e Mjedisit zhvilloi sot nje takim me shoqatat mjedisore.

 

 

 

22 Prill - Dita e Tokës

Në Ditën e Tokës stafi i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit i bashkohet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit në aksionin e pastrimit vullnetar në një nga plazhet më të bukura, në Kepin e Redonit.

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara