Drejtoria Rajonale Vlorë

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Vlorë njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

Kontakt

+355 33 237 912

armvlore@gmail.com

ADRESA:  Godina e Qarkut, Kati II, Vlorë

drm.vlore@akm.gov.al

2015

2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti ``Ana 2013``

Fshatin Lepenice (SELENICE)

19.11.2015

ora 10:00

 

Subjekti ``Cobial``

12.11.2015

ora 12:30

Fshati Bajkaj,

Delvine

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Prane ambienteve te subjektit

18.12.2015

ora 11:30

 

Subjekti ``Stone Marble Valon`` sh.p.k

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Stone Marble Valona”

 

21.01.2016

Ora 11:00

 

Hore-Vranisht

Vlore

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Shehu” sh.p.k

 

22.06.2016

Ora 10:00

 

Njesia Administrative Kote

Bashkia Selenice

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Florida F.H” sh.p.k

 

11.07.2016

Ora 14:00

 

 Fshatin VIshe Bashkia Himare

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

06.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Mallakastër”, Objekti”Povël”,Zona minerare 378

 

Subjekti ``Heko-Konstruksion`` Sh.p.k

 

16.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Lushnje”, Fshati “Karbunarë"

 

Subjekti `` Albanian Artrot Construction ``

 

20.11.2015

ora 11:00

Bashkia Fier, Zona e Industrise se Rende(Azotik)

 

Subjekti `` Vital Z&D``

 

22.11.2015

ora 11:00

Fier

 

Subjekti `` ALB METAL CONSTRUKSION``

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Marmor Production” sh.p.k

 

07.07.2016

Ora 11:00

 

Fshati Lepenice

Bashkia Selenice

Vlore

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara