Drejtoria Rajonale Shkodër

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Shkodër njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

2015

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

07.12.2015

 

Prane ambjenteve te subjektit

Subjekti "Sep Internacional"

 

29.12.2015

10:00

Prane ambjenteve te subjektit

Subjekti "Xhulio"

 

Kontakt

ADRESA:  Bulevardi Zogu i Pare, pranë Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë, Shkodër

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara