Drejtoria Rajonale Lezhë

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Lezhë njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

Kontakt

armlezhe@gmail.com

ADRESA:  Rruga ``Vellezërit Coku``, Lagja SMT, pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, Lezhë

drm.lezhe@akm.gov.al

2015

2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

28.10.2015

Fshatin Fan i Madh, Rrubik, Mirdite.

 

 Subjektit "Ayen AS Energy"

 

30.10.2015

ora 12:00

Prane ambienteve te spitalit

 

Spitalin Lezhe

 

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

07.12.2015

ora 11:00

 

Subjekti "Adolfi Kostruksion"

 

18.12.2015

 

Prane ambienteve te spitalit

Spitali Mirdite

 

24.12.2015

11:00

Shenkoll

Lezhe

Subjekti ''Paluca-Sa''

 

30.12.2015

13:00

Ne ambjentet e subjektit Elit

Subjekti ''Elit Gas 2015''

 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “KOTICA 2007” shpk

 

07.01.2016

ora 11:00

Fshati Skuraj

Milot

 

 

Subjekti “Kallameti” shpk

 

13.01.2016

ora 10:00

Ne ambientet e kantines, Fshati Kallamet, Lezhe

 

Subjekti “Spitali Kurbin”

 

28.01.2016

ora 10:00

Ne ambientet e spitalit Lezhe

 

Subjekti “ Kleit Marvi”

 

04.02.2016

ora 11:00

Ne ambientet e aktivitetit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “ Kleit Marvi”

 

04.02.2016

ora 11:00

Ne ambientet e aktivitetit

 

Subjekti ''Shperdhaza Energji”

 

08.02.2016

Ora 11:00

 

Njesise Administrative Kacinar

 

Subjekti “Vuthaj", Fatmir Vuthaj, fraksionim inertesh, Milot, 23.02.2016

 

25.02.2016

ora 09:30

Fshatin Skuraj,Milot, Kurbin

 

Subjekti “Vuthaj", Fatmir Vuthaj, shfrytezim i mineralit bazalt, Rubik, 23.02.2016

 

25.02.2016

Ora 11:00

 

Rubik

Mirdite

 

Subjekti 'Kantina Arberi', Rigers Kacorri, prodhimi i pijeve alkolike, Rreshen, 23.02.2016

 

24.02.2016

Ora 10:00

 

Rreshen

Mirdite

 

Subjekti “Emanuel Gas", Gjergj Lekaj, Depozita Gazi per GLN, Lezhe, 25.02.2016

 

01.03.2016

Ora 11:00

 

Lagjen e Malesoreve, Shenkoll, Lezhe

 

Subjekti 'Kevin Gas', Gjergj Lekaj,  Depozita Gazi per GLN,  Lezhe, 25.02.2016

 

01.03.2016

Ora 12:00

 

 Ishull-Lezhe

 Lezhe

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “IMS Group”, Alban Zusi, Perpunim i produkteve te peshkut dhe zorreve natyrale

31.03.2016

Ora 10:00

 

Ish Fabrikes se Peshkut, Lezhe

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Vita in Pelle”, Sokol, Grumbullimi dhe perpunimi i lekurave, 12.04.2016, LE

14.04.2016

Ora 09:30

 

Njesia Ad. Shengjin Bashkia Lezhe

 

Subjekti “E.R.A Milot”, Nikolin Kujxhija, Park Eolitik, 15.04.2016, Milot

20.04.2016

Ora 10:30

 

Afer shkolles se fshatit Fush-Kuqe,  Milot

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “ U.K. Lezhe”, Adela Dako, Impjant trajtimi i ujrave te zeza, 17.05.2016, LE

30.05.2016

Ora 12:00

 

Ne afersi te U.K. Lezhe

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “ Artur Prenga”,magazinim hekurishtesh dhe cmontim mbjetje makinash

06.06.2016

Ora 10:00

 

Autostrada Lac-Tirane, Mamurras

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

06.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Mallakastër”, Objekti”Povël”,Zona minerare 378

 

Subjekti ``Heko-Konstruksion`` Sh.p.k

 

16.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Lushnje”, Fshati “Karbunarë"

 

Subjekti `` Albanian Artrot Construction ``

 

20.11.2015

ora 11:00

Bashkia Fier, Zona e Industrise se Rende(Azotik)

 

Subjekti `` Vital Z&D``

 

22.11.2015

ora 11:00

Fier

 

Subjekti `` ALB METAL CONSTRUKSION``

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara