Drejtoria Rajonale Kukës

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Kukës njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

Kontakt

+355 24 223 015

armkukes@gmail.com

ADRESA:  Lagja e Re, pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, Kukës

drm.kukes@akm.gov.al

2015

2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

26.10.2015

ora 12:00

Fabrika kromit Kalimash

 

Subjektin "MARLINDI - XH 2014" shpk

 

16.10.2015

ora 10:00

Keqele - Kalimash

 

Subjektin "BLEDI" shpk

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

17.11.2015

ora 11:00

Fshati Gjinaj,

Rrethi Has

 

Subjekti ``Kastrioti Mineral`` sh.p.k

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

01.12.2015

ora 10:00

Fshati Kolsh,

Komuna Kolsh

 

Subjekti ``ALB Building`` sh.p.k

 

22.12.2015

ora 11:00

Fshati Mames, Bar Restorant ORUCI, Kukes

 

Subjekti ``Burimi - XH`` sh.p.k

 

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “NEZA - 2014”  shpk

 

25.01.2016

ora 11:00

 

Fshati Vllahen

Rrethi Has

Kukes

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “EUROBIZNES”, Veli Islami, hidrocentral1,2,3, Kukes

21.04.2016

Ora 11:00

Fshati Lusen,

Kukes

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “A.T.A EAGLE EXPLORATION”, Admir Demiraj, Shfrytezim mineralit te kromit

18.05.2016

Ora 11:00

Fshati Zogaj,

Rrethi Tropoje

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “ELIDON 06” SHPK, Rexhep Dauti, Shfrytezim mineralit te kromit

30.06.2016

Ora 10:00

Fshati Vlahen

Rrethi Has

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “GIB” Shpk, Ervin Bilali, Shfrytezim gure gelqeror me karriere

20.07.2016

09:30

Fshati Bicaj

Kukes

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

06.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Mallakastër”, Objekti”Povël”,Zona minerare 378

 

Subjekti ``Heko-Konstruksion`` Sh.p.k

 

16.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Lushnje”, Fshati “Karbunarë"

 

Subjekti `` Albanian Artrot Construction ``

 

20.11.2015

ora 11:00

Bashkia Fier, Zona e Industrise se Rende(Azotik)

 

Subjekti `` Vital Z&D``

 

22.11.2015

ora 11:00

Fier

 

Subjekti `` ALB METAL CONSTRUKSION``

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara