Drejtoria Rajonale Korçë

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Korçë njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

Kontakt

+355 82 211 122

armkorce@gmail.com

ADRESA:  Rruga ``1 Maji``, godina e ish Shtëpis së Pionerit, Kati II, Korçë

drm.korce@akm.gov.al

2015

2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

26.10.2015

ora 13:00

Fshati Pulahe, Moglice, Korce

 

Subjekti Limak  ge JV

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

13.11.2015

ora 12:00

Fshati Golik,

Pogradec

 

Subjekti ``IBN``

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

08.12.2015

ora 11:00

Fshati Plovisht, Maliq, Korce

 

Subjekti ``Stone Group Albania``

09.12.2015

ora 12:00

Fshati Vashtemi, Libonik, Korce

 

Subjekti ``Vashtemia``

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “RD2”

 

11.01.2016

 

Fshati Gurras

Pogradec

 

 

Subjekti “BENAKS - 94”

 

26.01.2016

Ora 11:00

 

Ne ambientet e aktivitetit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Pirro”

 

08.02.2016

Ora 12:00

 

Rr.Nacionale Korce-Dishnice,  Bulgarec

 

Subjekti 'A.N.K ', Agim Kola, Impiant fraksionim inertesh, Korce, 22.02.2016

 

03.03.2016

Ora 10:00

 

Floq, Mollaj

 Korce

 

Subjekti 'ITALB PELLI ', Gentjan Elezi, Prodhim produkte lekure, Korce, 22.02.2016

 

03.03.2016

Ora 14:00

 

Fshati Mborje,  Korce

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “GENER-22”, Bashkim Ullaj,shfrytezim guri gelqeror, Korce

16.03.2016

Ora 12:00

 

Shtylle, Vithkuq Korce

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “ECO TENNERY' sh.p.k, Sejmen Haruni,Perpunim i lekureve, Korce

10.05.2016

Ora 10:00

 

Drithas, Maliq, Korce.

 

Subjekti “Building Construzioni' , Idrit Hilaj , Kerkim Zbulim Kromi, Korce

11.05.2016

Ora 12:00

 

Cervenake, Pogardec, Korce.

 

Subjekti "Alb Star" shpk , Sadik Ismailaj , Shfrytezim Argjile, 04.05.2016, Korce

20.05.2016

Ora 13:00

 

Maliq

 Korce

 

Subjekti "Eldoal" shpk , Dashamir Kasaj, Shfrytezim mineralit te kromit, Korce

26.05.2016

Ora 12:00

 

Gropa e Palit, Proptisht, Pogradec Korce

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Spitali Pogradec', Gentian Cala,Stacion transferimi per mbetjet e rrezikshme

07.06.2016

Ora 14:00

 

Ambjentet e Spitalit Pogradec, Korce.

 

Subjekti “AL GAS' sh.p.k, Arjan Shanaj,Depozite siperfaqesore te gazit natyror

01.06.2016

Ora 12:00

 

Nevicisht, Bulgarec, Korce.

 

 

Subjekti “Thoreneks' sh.p.k, Aurel Xega, Shfrytezim guri gelqeror

09.06.2016

Ora 12:00

 

  Proger

 Korce

 

Subjekti “AGBE DEKORACION', Jorgo Latollari, Shfrytezim karriere

14.06.2016

Ora 12:00

 

Gjonomadh, Voskopoje, Korce

 

Subjekti “Eldoal' shpk, Dashamir Kasaj,Shfrytezim mineral kromi

 

Subjekti “Devoll Hydropower' sh.p.k, Ola By, Shfrytezim karriere materiali konglomerate

 

Subjekti “Albavia & Sinatrans" sh.p.k, Shkelqim Rakipaj, Prodhim betoni

28.06.2016

Ora 12:00

 

Gropa Palit

Pogradec, Korce

24.06.2016

Ora 12:00

 

Moglice, Maliq

 Korce

30.06.2016

Ora 10:00

 

Proptisht

 Pogradec, Korce

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Tanusha' sh.p.k, Leonidha Tamushi, karriere guri gelqeror

 

26.07.2016

Ora 12:00

 

Bellovode, Mollaj

 Korce

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

06.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Mallakastër”, Objekti”Povël”,Zona minerare 378

 

Subjekti ``Heko-Konstruksion`` Sh.p.k

 

16.11.2015

ora 10:00

Bashkia “Lushnje”, Fshati “Karbunarë"

 

Subjekti `` Albanian Artrot Construction ``

 

20.11.2015

ora 11:00

Bashkia Fier, Zona e Industrise se Rende(Azotik)

 

Subjekti `` Vital Z&D``

 

22.11.2015

ora 11:00

Fier

 

Subjekti `` ALB METAL CONSTRUKSION``

 

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Thorenex' sh.p.k, Aurel Xega, Shfrytezim guri gelqeror

 

11.07.2016

Ora 14:00

 

Proger, Korce

 

Subjekti “Favina" sh.p.k  Viktor Qylafi, Prodhim blloqe betoni

 

11.07.2016

Ora 10:00

 

Korce

 

Subjekti “ADEL' sh.p.k, Adnant Halil, Shfrytezim i mineralit  guri gelqeror

 

14.07.2016

Ora 12:00

 

Voskopoje

 Korce

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara