Drejtoria Rajonale Elbasan

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Elbasan njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

Kontakt

drm.elbasan@akm.gov.al

ADRESA:  Bashkia Elbasan, Lagjia ``Kongresi Elbasanit``, pranë Drejtorisë së Shërbimit Pyjor

armelbasan@gmail.com

2015

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

10.12.2015

ora 10:00

 

Elbasan

 

Subjekti "Gazmir Kasa"

 

07.12.2015

ora 10:00

 

Elbasan

 

Subjekti "Sharra"

 

04.12.2015

ora 10:30

Ish reparti ushtarak

Mengel

Elbasan

 

Subjekti "Peshtani"

 

29.12.2015

ora 11:00

Brenda ambinetit te subjektit

Elbasan

 

Subjekti "Gega - G"

 

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara