Drejtoria Rajonale Berat

Drejtoria Rajonale e Mjedisit Berat njofton palët e interesuara për datat e zhvillimit të konsultimit me publikun

2015

2016

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

+355 322 33 955

drm.berati@akm.gov.al

ADRESA:  Bulevardi ``Republika``, Godina e Këshillit të Qarkut, Kati II, Berat

arm.berati@gmail.com

Kontakt

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Garden Line”,  Klod Zigori, Impiant Betoni, Corovode

 

01.03.2016

Ora 12:00

 

Cerenisht

Corovode

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “BETA”, Bardhyl Fesko,karrier guri,Ura-Vajgurore Pashalli

15.03.2016

Ora 11:00

 

Pashalli prane aktivitetit karrier guri

 

Subjekti “Agbes Construksion”, Arben Goga,prodhim betoni dhe Nyje franksionimi

 

16.03.2016

 

 

Ura-Vajgurore-Qafa e gjoksit.1 km large fshatit Konisbalte.

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “DRITARB” sh.p.k, Julian Guri, shfrytezim te gelqerorit te mermerizuar

 

04.04.2016

11:00

 

Skrapar, NJQV Gjerbes, fshati Milove

 

Subjekti “Valentina Hajdaraj”, Valentina Hajdaraj, Prodhim i pijeve alkolike, BR

13.04.2016

Ora 14:00

 

Ura vajgurore Lagjia 4 Shtatori

 

Subjekti “Balkan Leather”, Aleksander Likaj, Perpunim Lekure, BR

02.05.2016

Ora 11:00

 

Prane aktivitetit

Berat

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “GENER 2” sh.p.k, Bashkim Ulaj, shfrytezim me karriere te gurit gelqeror

 

08.06.2016

12:00

 

Skrapar, Potom, Gjergjove

Berat

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

 

Subjekti “Pajo 2010” sh.p.k, Hajredin Pajo, shfrytezim mineralit te gurit gelqeror

 

06.07.2016

11:00

 

NJQV Velabisht, Konesbalt

Berat

 

Subjekti “Igli 07” sh.p.k, Avduraman Hsanaj, Shfrytezim i gurit dekorativ

 

13.07.2016

11:00

 

Skrapar, Bogove Novaj

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

 

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

Subjekti

Data e takimit

Vendi i takimit

AKM

 

Misioni

Struktura

Drejtorite e Agjencise

Buxheti Vjetor

Baza Ligjore

Institucionet e Varesise

Institucionet Shteterore

Donatore

© Agjencia Kombëtare e Mjedisit 2014 - Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Designed By Marsel Zara